Petrovická kultura

Spolupracujeme

Chápeme pojetí kultury a kulturního dění v tom nejširším možném obsahu. Snažíme se nabídnout občanům Petrovic a nejbližších okolních městských částí a obcí co nejkvalitnější program, který bude odrážet jejich představy o kulturním dění v místě kde žijí. V tomto bloku uveřejňujeme informace o aktivitách organizovaných organizacemi a uskupeními z okolí naší městské části.


Komunitní centrum mezi domy

Informace o programu a aktivitách komunitního centra se sídlem na pražském Chodově.


vlastenecko-dobročinná obec baráčnická

Informace o dění a akcích jedné z největších a nejaktivnějších organizací Baráčníků, se sídlem v Horních Měcholupech


základní umělecká škola hostivař

Spolupráce mezi ZUŠ v Hostivaři a MČ Praha-Petrovice je dlouhodobá a vzájemně prospěšná. Kulturní akce realizované s oboustrannou podporou obou institucí se již stávají tradičním zpestřením nabídky petrovickým občanům.

komunitní centrum mezi domy

Komunitní centrum Mezi domy se stalo za dobu svého působení místem setkání obyvatel, především rodin s malými dětmi. Programová nabídka je zaměřenaá na využití volného času aktivní formou, ale také nabízí servis cateringu a pronájmu prostor k organizaci rodinných a malých společenských eventů.


VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNICKÁ

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, či obecně v Čechách nazývaní Baráčníci, jsou společenskou organizací vzniklou roku 1873, která dodnes lpí na dodržování staročeských zvyků a tradic. Hornoměcholupští sousedé a tetičky patří mezi největší a zároveň nejaktivnější uskupení na celostátní úrovni. Jejich téměř mravenčí práce v oblasti osvěty národních tradic, je příkladem ryzího vlastenectví bez ohledu na politické názory.


Základní umělecká škola hostivař

ZUŠ Hostivař poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Počet žáků se dlouhodobě pohybuje okolo 950 a věnuje se jim více jak čtyřicet odborně kvalifikovaných pedagogů. Škola působí na území Zahradního Města, Hostivaře, Horních Měcholup, Petrovic a je největší vzdělávací institucí na území MČ Praha 15.