Petrovická kultura

Spolupracujeme

Chápeme pojetí kultury a kulturního dění v tom nejširším možném obsahu. Snažíme se nabídnout občanům Petrovic a nejbližších okolních městských částí a obcí co nejkvalitnější program, který bude odrážet jejich představy o kulturním dění v místě kde žijí. V tomto bloku uveřejňujeme informace o aktivitách organizovaných organizacemi a uskupeními z okolí naší městské části.


základní umělecká škola hostivař

Spolupráce mezi ZUŠ v Hostivaři a MČ Praha-Petrovice je dlouhodobá a vzájemně prospěšná. Kulturní akce realizované s oboustrannou podporou obou institucí se již stávají tradičním zpestřením nabídky petrovickým občanům.

Základní umělecká škola hostivař

ZUŠ Hostivař poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Počet žáků se dlouhodobě pohybuje okolo 950 a věnuje se jim více jak čtyřicet odborně kvalifikovaných pedagogů. Škola působí na území Zahradního Města, Hostivaře, Horních Měcholup, Petrovic a je největší vzdělávací institucí na území MČ Praha 15.

  • Petrovické jaro 
  • Česká mše vánoční