Petrovická kultura

Pocta zuzaně navarové

Jedinečné zpracování proslulých písní v podání Jazz Elements.
Cesta v čase Zuzany Navarové.....

10.listopadu 2023 v 19:00 hod.,


Společenský sál DOV Praha-Petrovice, Edisonova 429,

Praha-Petrovice

 

Pocta zuzaně navarové

Hudební skupina Jazz Elements a zpěvačka Barunka Šedivá nabízejí legendární písně Zuzany Navarové.

informace pro návštěvníky

Koncert skupiny Jazz Elements dne 10.listopadu 2023 ve Společenském sále DOV Praha-Petrovice, Edisonova 429, v Praze-Petrovicích


1. Na koncert se vydávají vstupenky řádné a akční. Vstupenky jsou prodávány v předprodeji, a to prostřednictvím prodejního portálu www.smsticket.cz, na vybraných místech společnosti Student Agency a v knihovně úřadu Městské části Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha-Petrovice. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje.

2. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.

4. Děti starší tří let potřebují vlastní vstupenku. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

5. Do sálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje (ani ve vratných kelímcích), pet láhve, skleněné lahve, skleněné nádoby, plechovky, sedátka, židličky (včetně skládacích), různé podložky včetně polystyrenových či dřevěných "kostek", zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky, deštníky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!

7. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů pro komerční a reklamní účely bez souhlasu pořadatele, je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.

8. Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do sálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!

9. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

10. Do sálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.

13. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!

14. Přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí

15. Zákaz distribuce a umisťování v prostoru festivalu jakékoliv propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.

16. Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah vč. účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.

17. Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka festivalu.

18. Svým vstupem na akci návštěvník prohlašuje, že splňuje podmínky aktuálních vládních hygienických a protiepidemických opatření.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Pořadatelské centrum

NON-STOP zdravotnická služba na festivalu

Hasičský sbor

Policie ČR

Městská policie

Úřad Městské části Praha-Petrovice

 


vstupenky pocta zuzaně navarové